Tržby EET - záložka Seznam

Seznam tržeb EET omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položek je zřejmý z jejich názvu nebo z popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dokladu Obsah položky Zdrojový doklad v hlavičce záznamu tržby.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vzniku záznamu tržby EET:

Do agendy tržeb není možné přidávat nové záznamy ručně přímo zde. Jak bylo řečeno v úvodní kap., generují se následovně:

  • záznamy do agendy tržeb vznikají automaticky po prodeji, který podléhá EET
Detail / Seznam F3
Opravit

F4 nebo shift+F4

Obdobně jako nelze přidávat nové doklady, i opravovat je lze v této agendě pouze ve velmi omezené míře.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Záznamy tržeb nelze mazat.

Jak postupovat v případě chybně odeslané tržby si přečtěte ve FAQ Jak opravit již odeslanou chybnou částku tržby?

Zkopírovat F9 Záznamy tržeb nelze ručně přidávat, tudíž ani kopírovat.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -

Funkce zde není v této agendě k dispozici.

Najít ctrl+F7
Najít další shift+F7
Aktivity ctrl+K nebo shift+ctrl+K -

Funkce zde není v této agendě k dispozici.

Autom. vzkazy ctrl+F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení akcí po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz ctrl+M -  
Sledování změn ctrl+S nebo shift+ctrl+S -

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Odeslat ctrl+E

Provede opětovné odeslání dané tržby, pokud při předchozím pokusu došlo k chybě (například z důvodu nefunkčního internetového připojení, pomalé odezvy nebo nedostupnosti serveru Finanční správy).

Alternativou je použití funkce EET v agendě, ve které byla tržba vytvořena.

Viz také příklad - Opětovné odeslání neodeslaných tržeb.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu ctrl+F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.