Doručené e-maily - záložka X-vazby

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Zobrazují se zde vazby navzájem (křížem) do neomezeného počtu úrovní, tj. nejen vazby z pohledu aktuálního doručeného e-mailu (DE), ale i vazby z pohledu dokladů souvisejících s aktuálním DE (po rozkliknutí jednotlivých uzlů). Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka X-vazby- obecně.

K dokladu Doručené e-maily (DE) se v těchto záložkách zobrazují následující křížové vazby:

  • volné vazby na následné Dokumenty (DOK), které vznikly zpracováním doručeného e-mailu resp. jeho příloh

    Dokumenty (DOK), které vznikly zpracováním doručeného e-mailu resp. jeho příloh, jsou paralelně dostupné i na subzáložce Přílohy u jednotlivých příloh.

    Pozor, ke každé příloze se zde zobrazuje pouze poslední takto vzniklý dokument. Čili pokud jednu a tutéž přílohu zpracujete podruhé a znovu vytvoříte dokument, původní dokument se odpojí, tj. x-vazba bude zrušena.

Doplňující popis k vybraným funkcím v této záložce v této agendě (další popis viz v kap. Záložka X-vazby- obecně):

Název Kl. Doplňující popis:
Nový F2 V této agendě není k dispozici.