Odeslané e-maily (OE)

Agenda záznamů o odeslané elektronické poště. Spojuje v sobě knihu těchto dokladů a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky E-maily a interní vzkazy při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky E-maily a interní vzkazy, je-li nastaveno Uspořádání klasické.