Průvodce vytvořením přílohy (typu speciální odkaz)

Průvodce umožní vytvořit přílohu typu speciální odkaz. Průvodce se nabídne po vyvolání funkce Přidat odkaz. Funkce Přidat odkaz je dostupná z editace odeslaného vzkazu. Výběr se pamatuje na uživatele. Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Druh odkazu

V 1. kroku můžete zvolit, zda chcete zadat odkaz na doklad systému ABRA Gen, odkaz na objekt z agendy systému ABRA Gen, nebo na webovou stránku. Další kroky průvodce se liší podle toho, která možnost odkazu je zvolena:

Odkaz na doklad

2. krok - Typ dokladu

V tomto kroku vyberete požadovaný typ dokladu z číselníku typů dokladů. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty typy dokladů, které lze pro odkaz použít.

Pro odkaz nelze použít typy dokladů, které nemají vlastní agendu (Site) pro své zobrazení, jako jsou např. Mzdové listy souhrnné (MLS), Kurzové rozdíly pokladen (KRP) apod.

3. krok - Dokončení

Po stisku tlačítka Dále se ukončí Průvodce vytvořením přílohy a vyvolá se Průvodce výběrem dokladu. Další dohledání a výběr dokladu probíhá tak, jak bylo popsáno v průvodci výběrem dokladu.

Po výběru dokladu a stisku tlačítka Dokončit se odkaz na něj připojí k editovanému vzkazu a do textu vzkazu za kurzor se vloží informačně zkratka a číslo dokladu (viz část Obsah vzkazu (text vzkazu) v detailu vzkazu).

Odkaz na objekt z agendy

2. krok - Výběr agendy

V tomto kroku vyberete požadovanou agendu ze seznamu agend. Seznam se zde nabízí defaultně omezený jen za ty agendy, na jejichž objekty má smysl odkazovat. Objektem se myslí uživatelsky vytvořený záznam určité agendy.

3. krok - Dokončení

Po stisku tlačítka Dále se ukončí Průvodce a vyvolá se v modálním okně buď seznam záznamů patřičné agendy, pokud je agenda typu číselník (např. Řady dokladů, Adresář atd.), nebo Průvodce výběrem dokladu, pokud se jedná agendu dokladovou (např. Faktury vydané, Účetní žádosti atd.) Dohledání a výběr dokladu probíhá tak, jak je popsáno v průvodci výběrem dokladu.

Po výběru objektu a stisku tlačítka Dokončit se odkaz na něj připojí k editovanému vzkazu a do textu vzkazu se vloží za kurzor tzv. DisplayName daného objektu (viz část Obsah vzkazu (text vzkazu) v detailu vzkazu).

Odkaz na webovou stránku

2. krok - www odkaz

V tomto kroku zadáte požadovanou www adresu. V položce Titulek zadáte text, pod jakým se má tento odkaz zobrazovat ve vzkazu.

Po stisku tlačítka Dokončit se odkaz připojí k editovanému vzkazu a do textu vzkazu se vloží za kurzor Titulek vzkazu (viz část Obsah vzkazu (text vzkazu) v detailu vzkazu).