Věcný obsah, základní pojmy - E-maily a interní vzkazy

Teorie týkající se komunikace, tj. e-mailů a interních vzkazů, byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: