Interní messaging, e-mailová komunikace a naplánované úlohy

Systém ABRA Gen zajišťuje vnitřní systém předávání zpráv, tzv. interní messaging. Ten zahrnuje tyto možnosti:

  • Interní vzkazy (tzv. ABRA vzkazy)
  • Elektronická pošta

Interní vzkazy mohou být adresované jednotlivým uživatelům systému, skupinám uživatelů (rolím a skupinám rolí), všem nebo i na vnější e-mailové adresy. Odeslané e-maily mohou být adresované na vnější e-mailové adresy.

Jak bylo objasněno v kap. Naplánované úlohy a autoserver, systém ABRA Gen umožňuje automatické spouštění úloh různého typu. Jedná se o úlohy, které uživatel potřebuje provádět v pravidelných intervalech, ale nechce na jejich provádění myslet nebo se jím zdržovat. Automaticky spouštěné úlohy jsou evidovány v agendě Naplánované úlohy a jejich spuštění a provádění zajišťuje tzv. automatizační server. Naplánované úlohy a autoserver se využívají i některých úlohách interního messagingu a pro některé úlohy interního messagingu jsou naplánované úlohy a autoserver dokonce nezbytné.

Možnou námitkou proti používání interního messagingu v systému ABRA Gen může být, že odesílání a doručování e-mailů přímo v systému ABRA Gen supluje e-mailového klienta a klasickou elektronickou poštu. Do jisté míry ano, ale jen s velmi omezenou funkčností. Výhodou je ovšem možnost posílání zpráv bez závislosti na okolním prostředí. Všichni uživatelé nemusí mít e-mailovou schránku. Dále pak výhody systému ABRA Gen (např. využití rolí jako adresátů, linky na doklady apod.) a plné integrace do systému. Navíc toto nevylučuje možnost odesílat vzkazy i na vnější e-mailové adresy. Obojí lze kombinovat. Další výhodou je, že data zpráv je možno sdílet (a tedy v případě adresace více uživatelům není nutné obsah zprávy a přílohy rozkopírovávat všem adresátům, ale mít je uloženy pouze jednou). Dále lze sledovat stav doručení/přečtení vzkazu a řízeně přečtené vzkazy mazat.