Došlá pošta (PD)

Agenda záznamů o došlé poště. Spojuje v sobě knihu těchto dokladů a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Evidence pošty při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Evidence pošty, je-li nastaveno Uspořádání klasické.