Odeslaná pošta - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Stav uzavření Umožní omezovat doklady podle stavu jejich uzavření, tj. zda jsou či nejsou zahrnuty v nějakém dokladu uzávěrky pošty.
Název podacího archu Umožní omezovat doklady podle toho, do jakého podacího archu se mají zahrnovat (viz položka Název podacího archu v definici typu obsahu odeslané pošty). Využijete např. v okamžiku, kdy záznamům odeslané pošty chcete hromadně přidělit podací čísla. Dále viz popis funkce Podací čísla.
Stav uzavření Umožní omezovat doklady podle stavu jejich uzavření, tj. zda jsou či nejsou zahrnuty v nějakém dokladu uzávěrky pošty.

Dále zde objasníme následující možnost třídění:

Název Popis
Uzávěrka a podací arch

Odeslanou poštu setřídí podle dokladů uzávěrky pošty a v rámci nich podle čísla podacího archu zadaného v definici typu obsahu odeslané pošty a v rámci skupin archů pak podle pořadového čísla přiděleného uzávěrkou, viz položka Pořadí u uzavřené odeslané pošty.

Jedná se o řazení, které je použito v dodávané tiskové sestavě pro tisky podacích archů. Využijete např. v okamžiku, kdy záznamům odeslané pošty chcete hromadně přidělit podací čísla. Pak musíte mít záznamy odeslané pošty omezeny a seřazeny stejně, jako tomu bylo v uzávěrkových tiscích, což lze docílit tímto řazením a vhodnou kombinací omezení. Dále viz popis funkce Podací čísla.