Faktury vydané (FV)

Agenda faktur vydaných v sobě spojuje knihu faktur vydaných a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení, dobropisování atd.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.