Faktury vydané - záložka X-vazby

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Zobrazují se zde vazby navzájem (křížem) do neomezeného počtu úrovní, tj. nejen vazby z pohledu aktuální faktury vydané (FV), ale i vazby z pohledu dokladů souvisejících s aktuální FV (po rozkliknutí jednotlivých uzlů). Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka X-vazby- obecně.

K dokladu Faktura vydaná (FV) se v těchto záložkách zobrazují následující křížové vazby:

Příklad zobrazení vazeb k faktuře vydané. Ze zobrazení jsou zřejmé následující vazby: Do FV jsou čerpány řádky ze dvou objednávek a dvou dodacích listů. Zda jsou příslušné objednávky čerpány do obou DL nebo jen do jednoho z nich a do kterého, bychom viděli po rozkliknutí větví daných DL, přičemž do daného DL mohla být čerpána ještě jiná další objednávka, řádky z ní však nemusely být načerpány do zobrazované FV

Doplňující popis k vybraným funkcím v této záložce v této agendě (další popis viz v kap. Záložka X-vazby- obecně):

Název Kl. Doplňující popis:
Nový F2 V této agendě zatím není k dispozici.