Sankční faktury (SF)

Agenda sankčních faktur k fakturám vydaným - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení atd.

Sankční faktury (SF) se do v. 14.51/52 nazývaly Penalizační faktury.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.