Zúčtování zdaněné zálohy (z DZL) do faktur, korekce zúčtování

Zaplacenou zálohu, kterou jsme zdanili (viz předchozí kap. Zdanění zálohy), musíme dále zúčtovat do cílového daňového dokladu, který bude na uskutečněné plnění vystaven (tj. pokračování třetího a čtvrtého případu řešení zálohy). Systém ABRA Gen podporuje zúčtování pouze do faktur vydaných/přijatých. Dále naleznete: