Zúčtování nezdaněné zálohy (ZL) do cílového (daňového) dokladu

Mějme zálohu zaplacenou na základě předpisu zálohy - zálohového listu vystaveného v agendě Zálohové listy vydané resp. Zálohové listy přijaté. Tuto poskytnutou resp. přijatou zálohu (dále jen zaplacenou zálohu) musíme dále zpracovat. Musíme ji buď zúčtovat do cílového daňového dokladu, který bude na uskutečněné plnění vystaven (tj. druhý případ řešení zálohy, dále viz text v této kap.) nebo ji zdanit (tj. čtvrtý případ řešení zálohy, dále viz kap. zdanění zálohy).

Nebudeme zde zmiňovat nejjednodušší případ, kdy platba zálohy byla provedena bez předpisu a není třeba ji danit. Takový doklad na zaplacenou zálohu je jednoduše připojen jako platba koncového dokladu, přičemž postup připojení platby ke koncovému dokladu je zcela standardní jako u jakékoliv jiné platby. Viz kap. připojení platby.

Dále naleznete: