Vzájemné zápočty (VZ)

Agenda pro platby dokladů vzájemným zápočtem, spojuje v sobě knihu těchto dokladů a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.