Zálohové listy přijaté (ZLP)

Agenda zálohových listů přijatých - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení atd.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nákup při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.