Zálohové listy vydané (ZLV)

Agenda zálohových listů vydaných - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení, zúčtování atd.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.