Definice statistické hodnoty na vstupu

Seznam definic statistické hodnoty na vstupu zadaných v systému. Jedná se o definice umožňující automatizovat výpočet statistické hodnoty koupeného zboží, vykazované v hlášení INTRASTAT.

Tento číselník byl potřebný pro sestavování výkazů INTRASTAT v ČR jen do 30.6.2005. Dle legislativy ČR dle vyhlášky 201/2005 Sb. se s platností od 1.7.05 statistická hodnota v hlášení nevykazuje. Nicméně číselník byl v systému ponechán jednak z důvodu zpětné kompatibility (možnost dodatečného sestavení hlášení za předchozí období) a jednak pro případ, že by vykazování statistických hodnot bylo v budoucnu opět zavedeno.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky INSTRASTAT, je-li nastaveno Uspořádání klasické.