Kompletační listy (KL)

Agenda záznamů kompletačních listů.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kompletace při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kompletace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.