Doklady Zařazení do evidence (ZM)

Agenda dokladů zařazení do evidence. Spojuje v sobě knihu těchto dokladů a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Majetek při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Majetek, je-li nastaveno Uspořádání klasické.