Definice ELDP

Seznam definic pro tvorbu dokladů ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění).

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Mzdová nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.