Klasifikace zaměstnání

Seznam klasifikace zaměstnání nadefinovaných v systému. Dle platné legislativy se používal do 31.12.2010, pak byl nahrazen číselníkem Klasifikace zaměstnání dle ISCO. Viz též popis položky Klasifikace zaměstnání podle ISCO v údajích prac. poměru.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Mzdová nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.