Klasifikace zaměstnání podle ISCO

Seznam klasifikace zaměstnání podle ISCO nadefinovaných v systému. Jedná se o obdobu číselníku Klasifikace zaměstnání, který se dle platné legislativy používal do 31.12.2010.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Mzdová nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.