Nastavení parametrů mezd

Možnost definování hodnot parametrů mezd a personalistiky a zadání dalších nastavení ovlivňujících chování modulu.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Mzdová nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.