Pomocné nástroje

Agenda pro pomocné nástroje modulu mezd a personalistiky. Jedná se o obdobu agendy Pomocné nástroje administrace.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Mzdová nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.