Průvodce nastavením mezd

Provede základní nastavení mezd nutná pro to, aby bylo možno zahájit práci v modulu mezd.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Mzdová nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.