Základní typy srážek

Základní typy srážek využívané v Druzích srážek:

Číslo Typ srážky Pořadí zpracování Čerpat z
1 Výživné Poměrně TŘ2 + ZBO
2 Přednostní Podle pořadí TŘ2 + ZBO
3 Nepřednostní Podle pořadí TŘ1 + ZBO
4 Všeobecná srážka Podle pořadí
5 Výplata mzdy Podle pořadí Celý zbytek

Význam použitých zkratek:

  • NZM - nezabavitelné minimum
  • ZČM - zbytek čisté mzdy po odečtení NZM
  • ZBO - ZČM zabavitelný bez omezení
  • ZDT - zbytek čisté mzdy dělený na třetiny, zabavitelný s omezením
  • TŘ1 - první třetina ZDT (použije se na nepřednostní pohledávky)
  • TŘ2 - druhá třetina ZDT (použije se na přednostní pohledávky)
  • TŘ3 - třetí třetina ZDT (vyplatí se povinnému)