Defaultní data a update vybraných mzdových agend

Jelikož u mezd a personalistiky je situace ohledně dodávaných defaultních dat a jejich zálohování a update s ohledem na změny legislativy a definice, které si zavedl sám uživatel, složitější, věnujeme jí tuto kapitolu. Běžný uživatel se nemusí touto problematikou zabývat.

Defaultně dodávaná data a update v některých mzdových agendách:

Agenda Default
data
Poznámka k update tabulky
Mzdová období (WagePeriods) --- ---
Daňové tabulky (WageTaxTable) (WageTaxTable2) Ano

Číselník je dodáván předvyplněný definicemi daň. tabulek, které jsou označeny jako systémové. Aktualizace dle platné legislativy je předmětem update.

Systémové daň. tabulky nelze měnit, ale může existovat souběžně systémová a uživatelská tabulka pro stejné datum platnosti. Popis pravidel pro uplatnění tabulek v takovém případě, viz Možnosti změn a použití daňových tabulek při výpočtu.

Globální proměnné, hodnoty globálních proměnných (WageConstants), (WageConstantValues) Ano Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Dodávané globální proměnné jsou definovány jako systémové. U systémových si uživatel může přidat uživatelskou hodnotu. Update uživatelskou hodnotu nepřemaže, pouze přidá příp. další dodávanou hodnotu. Popis pravidel pro uplatnění hodnot globálních proměnných v takovém případě, viz Možnosti změn globálních proměnných, použití při výpočtu.

Meze globálních proměnných (WageConstantIntervals)

Ano  
Výpočtová schémata a v nich obsažené definice výpočtů položek (CalcCharts) (CalcExpressions) (CalcFields) (CalcUserExpressions) (CalcUserFields) Ano

Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Dodávaná výp. schémata jsou definována jako systémová. Definice výpočtů v nich obsažených položek mají dvě části: dodávané systémové a uživatelské. Systémová schémata a jejich systémové části se nahrávají z inicializačních dat, uživatelské části systémových schémat a uživatelská schémata jsou předmětem zálohy a obnovují se ze zálohy.

Popis pravidel možných změn výpočtových schémat, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Dále viz Update výpočtových schémat s uživatelsky přidanými záznamy v historii.

Zdravotní pojišťovny (InsuranceCompanies) Ano

Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Nejde ale o žádné systémové definice, ale o dodávaný seznam zdrav. pojišťoven, aby si je uživatel nemusel definovat. Nicméně si je můžete libovolně upravit či si definovat vlastní.

Číselník podléhá update, přičemž nové výrobcem dodávané záznamy se přihrají, uživatelské změny zůstanou zachovány.

Způsoby vzniku prac. poměrů (TypesOfBegin) Ano
Způsoby ukončení prac. poměrů (TypesOfEnd) Ano
Druhy dovolených (HolidayTypes) Ano

Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Nejde ale o žádné systémové definice, ale o dodávané typické druhy dovolených, aby si je uživatel nemusel definovat. Nicméně si je můžete libovolně upravit či si definovat vlastní.

Číselník podléhá update, přičemž nové výrobcem dodávané záznamy se přihrají, uživatelské změny zůstanou zachovány.

Druhy srážek (DockTypes) Ano
Druhy nemocenských dávek a
řádky k druhům nem. dávek (SickBenefitTypes) (SickBenefitTypes2)
Ano

Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Nejde ale o žádné systémové definice, ale o dodávaný seznam druhů, aby si je uživatel nemusel definovat. Nicméně si je můžete libovolně upravit či si definovat vlastní.

Číselník podléhá update, přičemž nové výrobcem dodávané záznamy se přihrají, uživatelské změny zůstanou zachovány.

Druhy nepřítomností (AbsenceTypes) Ano
Pracovní zařazení a hierarchie definovaných prac. zařazení (WorkPositions) (WorkPositions2) --- ---
Druhy daň. odpočtů, zvýhodnění a slev (CountOffTypes) Ano
Druhy výkonů (WageOperationTypes) Ano Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Nejde ale o žádné systémové definice.
Základní nastavení mezd (WageSettings) Ano Výrobcem dodávané (systémové) definice zaokrouhlování jsou odděleny do subkolekce. Tyto definice se uživateli nahrají z defaultních inicializačních dat. Zbývající definice a případně přebíjející uživatelem definovaná zaokrouhlování zůstávají uložena ve WageSettings a podléhají běžné záloze metodou ttBackupUpdate.
Definice ELDP (RetirementReportDefs) a Řádky definic ELDP (RetirementReportDefRows) Ano Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi včetně systémových částí výrazů a je přepisován updatem.
Uživatelská část řádků definic ELDP (RetirementReportUserDefRows) ---  

Kódy PP pro ČSSZ (RetirementReportCodes)

Ano Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými záznamy z inicializačních dat.
Roční zúčtování zaměstnance - hlavička (AnnualClearings),
Odpočty k jednomu řádku ročního zúčtování (AnnualClearingCountOffs),
Řádky dokladu ročního zúčtování (AnnualClearingRows) a
Výpočtové vzorce k řádkům ročních zúčtování daní (AnnualClearingCharts)
   
Skupiny prací (JobGroups) Ano

Číselník je dodáván předvyplněný definicemi, které jsou označeny jako systémové. Aktualizace dle platné legislativy je předmětem update.

Systémové skupiny nelze měnit. Uživatel může upravovat jenom nesystémové záznamy. Pokud by chtěl nadefinovat u skupiny prací do historie novou hodnotu nároku na měsíční nebo hodinovou mzdu, může si udělat kopii skupiny prací a pak přidat novou hodnotu měsíční mzdy a tuto skupinu prací zadat k prac. poměru namísto systémové.

Typy úkolů a školení (WageNoticeTypes) Ano Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Nejde ale o žádné systémové definice, ale o částečně předvyplněné záznamy příslušných společností, aby si je uživatel nemusel definovat od začátku. Nicméně si je můžete libovolně upravit či si definovat vlastní. Číselník podléhá update, přičemž nové výrobcem dodávané záznamy se přihrají, uživatelské změny zůstanou zachovány.
Druhy pojištěnců státu (HIPaysGovernmentType) Ano Číselník je dodáván předvyplněný dodávanými definicemi. Nejde ale o žádné systémové definice, ale o předvyplněné záznamy, aby si je uživatel nemusel definovat od začátku. Nicméně si je můžete libovolně upravit či si definovat vlastní. Číselník podléhá update, přičemž nové výrobcem dodávané záznamy se přihrají, uživatelské změny zůstanou zachovány.