Měsíční údaje firmy

Seznam vybraných údajů spočítaných při uzávěrce mezd, které se zde evidují pro případné další použití.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

V této agendě se evidují mzdové údaje za jednotlivá mzdová období, které se nevztahují ke konkrétnímu zaměstnanci ani ke konkrétnímu pracovnímu poměru, ale jsou celkové za firmu. Zadané údaje se používají pomocí QR funkcí ve výpočtových schématech a v různých výkazech apod. Jedná se například o přeplatek na dani za celou firmu, daňový bonus vyplacený z vlastních prostředků firmy v předchozím měsíci atd.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.