Měsíční údaje pracovního poměru

Seznam vybraných údajů vážících se k pracovnímu poměru, které například spadají do již uzavřených mzdových období a které se zde evidují pro případné další použití.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

V této agendě se evidují mzdové údaje za jednotlivá mzdová období, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnanci a ke konkrétnímu pracovnímu poměru, přičemž lze zadat platnost těchto údajů do již uzavřených mzdových období. Tuto možnost využijete například v případě, že jste přešli na ABRA Gen z jiného mzdového systému a ke správnému spočtení mezd za aktuální období potřebujete znát některé hodnoty z období předcházejících. Zadané údaje se používají například pomocí QR funkcí ve výpočtových schématech a v různých výkazech apod.

Tuto agendu využijete například při rozpočítávání příjmů vyplacených zaměstnanci po skončení pracovního poměru do minulých mzdových období.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.