Podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd (PPM)

Agenda zobrazí seznam existujících dokladů typu Podklady pro žádosti o platební příkazy vzniklých při uzávěrkách mzdových období.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Platby Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v dokladových agendách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Tato agenda je určena především pro přehled o existujících podkladech pro platební příkazy a pro prohlížení detailních údajů o nich. Doklady typu Podklady pro žádosti o platební příkazy nejsou doklady s řádky jako takové, nýbrž jen pomocné doklady se základními hlavičkovými údaji (jako je období, řada dokladů apod.), které zastřešují vzniklé podklady pro platební příkazy z mezd. Jako s doklady se s nimi zachází především proto, aby bylo možno k nim párovat provedené platby bankovními výpisy. Nemohou vzniknout a existovat samostatně, ale vždy jen v rámci dokladu mzdové uzávěrky vygenerovaného při uzávěrce mezd. Tudíž pro ně platí stejná pravidla jako pro doklady mzdové uzávěrky: Podklady pro platební příkazy vznikají automaticky při uzávěrce aktivního mzdového období a po jeho případném zpětném otevření se mažou. (Při zpětném otevření jiného než aktivního mzd. období se nemažou a při jeho opětovném uzavření již znovu negenerují). Viz též Věcný postup evidence a Generování platebních příkazů z mezd. Podklady pro žádosti o platební příkazy se generují na základě definic uzávěrky a definic plateb.

Podklady pro platební příkazy lze sledovat ke každému uzávěrkovému dokladu také v agendě provedené mzdové uzávěrky v záložce Podklady pro platební příkazy, odkud z nich lze generovat rovnou i žádosti o PLP. Rovněž si lze rovnou odtud otevřít agendy žádostí o PLP resp. ostrých PLP a provádět v nich požadované změny.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.