Opakované srážky

Agenda definic opakovaných srážek, tj. předpisů srážek, podle nichž se generují konkrétní realizace srážek jednotlivým zaměstnancům při výpočtu mezd.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Realizované srážky Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda slouží pro zadání předpisů opakujících se srážek, tj. srážek, které mají být prováděny opakovaně apod. Tedy nejedná se o konkrétní srážku provedenou zaměstnanci, ale o požadavky na srážky, které se mu mají provést. Srážky mohou být různého typu, s různým způsobem výpočtu, různým způsobem opakování, prioritou atd. Na základě definic opakovaných srážek se systém při výpočtu mezd pokusí příslušné opakované srážky realizovat, přičemž respektuje zákonem daná pravidla výpočtu srážek a uplatňování jednotlivých srážek podle jejich druhu, zohledňování nezabavitelného minima atd. Zrealizované srážky jsou pak k dispozici v agendě Srážky ze mzdy, kde lze navíc zadávat ještě tzv. jednorázové srážky (bez předpisu v agendě opakovaných srážek).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.