Doklady ELDP

Agenda vytvořených dokladů evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP).

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda slouží k evidování, pořizování, korekci a odesílání dokladů ELDP, které je zaměstnavatel povinen každoročně za každého svého zaměstnance vyplnit a odeslat České správě sociálního zabezpečení. Každý pracovní poměr se vykazuje na samostatný ELDP. Výkaz ELDP pro zaměstnance vznikne buď výpočtem z údajů ve mzdových listech zaměstnance, takto vzniklé doklady je možné editovat, případně znovu přepočítat z dat, nebo ručním založením a vyplněním dat výkazu tak, že uživatel přidá nový doklad, pak má možnost nechat doklad napočíst, nebo ručně vyplnit v případě, že data vykazovaného roku (případně jeho části) nejsou vedena v ABRA Gen.

K elektronické komunikaci s VREP a tudíž k pohodlnému elektronickému podání dokladu ELDP slouží agenda Dokumenty. Tj. k dokladu ELDP je třeba vytvořit dokument příslušné kategorie (určené pro ELDP) a obsahující data, která se mají elektronicky odeslat. Takový dokument vytvoříte pomocí definovatelných exportů. Čili hotový doklad ELDP vyexportujete pomocí funkce Export a mezi možnostmi zpracování výsledku exportu zvolíte volbu Vytvořit dokument (viz popis volby Vytvořit dokument u def. exportů). Vytvořený dokument se následně musí v agendě Dokumenty zpracovat, čímž dojde k jeho odeslání přes VREP. Viz zpracování dokumentů. Číslo dokumentu, který byl vytvořen k danému dokladu ELDP, je vidět v záložce Seznam v položce Dokument u daného dokladu ELDP.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.