Nároky na dovolenou

Agenda nároků na dovolené s evidencí jejich čerpání a zůstatků.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Jedná se o agendu záznamů o nárocích na dovolenou pro jednotlivé zaměstnance a dále záznamů o jejich čerpání. Každý zaměstnanec může mít pro každý svůj pracovní poměr, u něhož má právo na dovolenou, evidováno několik nároků na dovolenou různého typu (řádnou, dodatkovou apod.). Každý záznam nároku na dovolenou pak eviduje čerpání v jednotlivých mzdových obdobích. Čerpání dovolené lze zadávat buď přes položky mzdového listu nebo přes agendu nepřítomností. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

U nároků na dovolenou lze kromě velikosti nároku, nastavovat povolené období pro její čerpání, prioritu čerpání, zda se má nevyčerpaná přenášet do dalších let, zda je povoleno nevyčerpanou proplatit apod. Na základě těchto údajů se pak při výpočtu mzdy u zaměstnance se zadanou čerpanou dovolenou provede příslušné čerpání z odpovídajícího nároku na dovolenou (pokud z něj čerpat za daných podmínek lze). Viz též popis výpočtu Čerpaná dovolená resp. Proplacená dovolená a provede se výpočet zůstatku dovolené.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.