Mzdové listy - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Dílčí ML této agendy. Blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Mzdový list je vypočten

Umožní si omezit mzdové listy jen za vypočtené resp. dosud nevypočtené, u nichž je potřeba ještě výpočet provést. Dále viz popis položky MLD, MLS je vypočten správně.

Pomocí této položky s využitím hromadného označování můžeme rychle získat seznam zaměstnanců, u kterých neproběhl výpočet správně a pro ně spustit výpočet znovu apod.

Importovaný ML

Možnost si omezit mzdové listy podle toho, jestli chcete zobrazit i Pomocné (importované) ML či nikoliv.

Využijete např. při pořizování některých tisků (Přehled za firmu), kdy je třeba pomocné (importované) ML vyloučit. Pomocné (importované) ML neobsahují všechny údaje, aby příslušný výstup z nich sestavený, byl korektní.

Evidenční stav

Umožní si omezit mzdové listy jen za zaměstnance podle jejich evidenčního stavu:

  • "V/mimo evidenční stav" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří jsou resp. nejsou v evidenčním stavu. V evidenčním stavu je zaměstnanec, který má v zobrazeném období nějaký platný prac. poměr, má u něj zatržen příznak "V evidenčním stavu" a nemá nepřítomnost, která vyjímá prac. poměr zaměstnance z evidence, tj. která má zatrženu položku Mimo evidenční stav.

    Zaměstnanci pobírající ND v ochranné lhůtě v personální evidenci nejsou.

  • "Pobírá/nepobírá mzdu" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří pobírají resp. nepobírají mzdu. Že zaměstnanec pobírá mzdu znamená, že má v zobrazeném období nějaký platný prac. poměr, má u něj zatržen příznak "Počítat mzdu" a nemá nepřítomnost, která vyjímá prac. poměr zaměstnance z počítání mezd, tj. má zatrženu položku Nepočítat mzdu.

Zde není k dispozici volba "V/mimo personální evidenci", jako je tomu přímo v agendě zaměstnanců, protože z logického hlediska zde nemá význam.

Jelikož typicky v této agendě budete pracovat se mzdovými listy v aktivním mzdovém období, doporučujeme nadefinovat si definici omezení za Mzdové období a to aktivní mzdové období a nastavit si jej jako výchozí. Takové definice jsou v nových verzích dodávány výrobcem.

Dále zde objasníme následující možnosti třídění dle klíče (třídění s rychlým vyhledáváním):

Název Popis
Zdravotní pojišťovna Zohledňuje hodnotu platnou k prvnímu dni mzdového období příslušného MLD.
Středisko Zohledňuje hodnotu platnou k prvnímu dni mzdového období příslušného MLD.