Nemocenské dávky - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Zaměstnanec

Jedná se o možnost vypsat si jen nemocenské dávky k vybraným zaměstnancům.

Prvek je provázán s dalším omezujícím prvkem Pracovní poměr, viz dále.

Pracovní poměr

Jedná se o možnost vypsat si jen nemocenské dávky k vybraným pracovním poměrům. Je-li současně zadáno omezení za zaměstnance, nabízí se zde k výběru omezení jen za prac. poměry k zaměstnancům vybraným v předchozí položce, v opačném případě se nabízí všechny prac. poměry.

Omezení za prvky Zaměstnanec a Prac. poměr se navzájem ovlivňují. Systém kontroluje, aby vybrané prac. poměry odpovídaly vybraným zaměstnancům. Pokud je vybráno omezení za prac. poměry i zaměstnance, a poté provedete změnu v omezení za zaměstnance tak, že vybrané prac. poměry neodpovídají nově vybraným zaměstnancům, systém automaticky omezení za vybrané prac. poměry zruší a je třeba jej zadat znovu, aby bylo adekvátní.

Středisko Jedná se o možnost omezení za střediska, na kterých jsou založeny pracovní poměry, k nimž si chceme vypsat nemocenské dávky.
Mzdové období

Možnost omezit si nem. dávky spadající jen do vybraných mzdových období. Přitom posuzuje jednak datum Dávka od-do v hlavičce nem dávky a jednak mzdová období na řádcích nem. dávky.

Jestliže si zadáme omezení nemocenských dávek např. za aktivní období, pak vidíme zadané a proplacené dávky za aktivní měsíc, dále nemocenské dávky, které byly zadány v předchozích měsících, ale jsou neukončeny a pokračují a dále nemocenské dávky, které jsou sice ukončené v předchozích obdobích, ale jsou proplácené v aktivním období.