Nepřítomnosti (NEP)

Agenda umožňuje zadávat a evidovat záznamy různých nepřítomností zaměstnanců.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda slouží pro zadávání:

 • Krátkodobých nepřítomností - dovolené, placené volno, neplacené volno.
 • Dlouhodobých nepřítomností v zaměstnání s vlivem. U dlouhodobých nepřítomností se eviduje:
  • vliv na evidenční stav, počítání mzdy a počítání pojištění
  • druh dlouhodobé nepřítomnosti pro sledování druhu vyloučené doby pro ELDP

  Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: Dlouhodobé nepřítomnosti jsou obdobou podstatusů používaných v systému ABRA Gold, jelikož "podstatus" ve smyslu ABRA Gold není nic jiného, než dlouhodobá nepřítomnost v práci.

Krátkodobé nepřítomnosti zaměstnance lze zadávat buď rovnou na mzdový list ručním zadáním doby nepřítomnosti anebo s využitím právě této agendy. V tom případě pak jsou evidovány i konkrétní datumové a jiné údaje o každé nepřítomnosti a údaje do mzdových listů se z nich pak mohou automaticky přebírat. Dlouhodobé nepřítomnosti lze evidovat jedině zde.

Krátkodobé nepřítomnosti zadané v této agendě se při výpočtu mezd zohlední jedině tehdy, je-li zohledňování nepřítomností z agendy Nepřítomností při výpočtu mezd nastaveno v Nastavení parametrů mezd (ke stavu daného parametru se přihlíží v příslušných výpočtových schématech), viz výpočet (Čerpaná dovolená (hod), Placené volno (hod), Vojenské cvičení (hod) resp. Vojenské cvičení (kal.dny), Neplacené volno (kal.dny), resp. Neplacené volno (prac.hod), Neomluvená absence (kal.dny) resp. Neomluvená absence (prac.hod). Apod.

U dlouhodobých nepřítomností se ve výpočtových schématech obvykle ke stavu daného parametru nepřihlíží.

Při zjišťování celkové doby nepřítomnosti daného zaměstnance za dané mzdové období se kromě údajů ručně zadaných na mzdovém listě a příp. zjištěných z agendy nepřítomností, prochází také agenda nemocenských dávek.

Možnosti zadávání nepřítomností

Z výše uvedeného plynou různé možnosti zadávání nepřítomností:

 • Využívat agendu nepřítomností pro podrobnou evidenci nepřítomností a současně pro automatický výpočet celkové doby nepřítomností různého typu - pak nebudete muset zadávat dny resp. hodiny nepřítomností na mzdové listy ručně, přičemž parametr Při výpočtu mzdy zohlednit nepřítomnosti musí být zatržen
 • Využívat agendu nepřítomností jen pro podrobnou evidenci nepřítomností, ale ne pro automatický výpočet celkové doby nepřítomností různého typu - pak musí být parametr Při výpočtu mzdy zohlednit nepřítomnosti nezatržen a údaje o době nepřítomnosti budete muset zadávat do mzdových listů ručně
 • Nevyužívat vůbec agendu nepřítomností pro krátkodobé nepřítomnosti - a údaje o době takové nepřítomnosti jen zadávat do mzdových listů ručně a agendu nepřítomností pak využívat čistě jen pro evidenci dlouhodobých nepřítomností (z nich se žádné podklady pro výpočet mezd nečerpají, naopak staví zaměstnance mimo evidenční stav a způsobují, že se mu nepočítá mzda, přičemž údaje z nich slouží jako podklad pro R ELDP). Pak je doporučeno parametr Při výpočtu mzdy zohlednit nepřítomnosti odtrhnout, aby zbytečně nezdržoval výpočet.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.