Pracovní úrazy (PUR)

Agenda pracovních úrazů.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Jedná se o agendu záznamů o pracovních úrazech případně nemocech z povolání jednotlivých zaměstnanců a evidenci s tím spojenou. Každý záznam o pracovním úrazu může být svázán s pracovní neschopností zadanou v agendě Nemocenské dávky nebo ho lze evidovat zcela nezávisle, pokud s ním není spojena pracovní neschopnost. Agenda umožňuje zadávat, opravovat, mazat a tisknout záznamy o pracovních úrazech, vést evidenci pracovních úrazů, částek proplacených v souvislosti s pracovním úrazem, pořizovat požadované tiskové výstupy (záznamy o úrazech, přehledy pracovních úrazů).

Zároveň agenda umožňuje vykazování statistických údajů o pracovních neschopnostech pro nemoc a úraz tak, jak vyžaduje Český statistický úřad, viz Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.