Průměry

Agenda průměrů na nemoc a průměrů na dovolenou za příslušná období.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Rozlišujeme dvojí typ průměrů. Průměry se typicky v systému počítají automaticky ze mzdových údajů za předchozí rozhodné období, nicméně lze je zadávat i ručně. Podrobný popis možností tvorby průměrů, vyvolání jejich výpočtu, postup jejich výpočtu a možnosti jejich oprav (přepočtů) viz kap. Věcný obsah - Výpočet průměrů. Tato agenda slouží pro evidenci vygenerovaných průměrů za jednotlivá období, které jsou pak využívány při výpočtu nemocenských dávek a mzdy. Zde lze ručně zadat nové průměry pro vybraného zaměstnance a do jisté míry průměry opravovat či přepočítávat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.