Průvodce zadáním zaměstnance

Provede zadáním nového zaměstnance, tj. v jednotlivých krocích postupně budete vyplňovat údaje, které se na daném zaměstnanci evidují.

Typ agendy: Průvodce
Obsažené části: Kroky průvodce

Obsahuje všechny společné prvky průvodce. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Jedná se o jednu z možností, jak zadat nové zaměstnance, pracovní poměry a další potřebné údaje. Průvodce vás postupně a pohodlně provede všemi základními údaji, které je nezbytné pro zaměstnance zadat (na rozdíl od zadání nového zaměstnance přímo prostřednictvím funkce Přidat v agendě Zaměstnanci, kdy je pak nutno k němu postupně procházet a otevírat různé agendy a zadávat prac. poměry, Nároky na dovolenou, průměry aj.). Zadání prostřednictvím průvodce je tudíž vhodné zejména pro začínající uživatele, jelikož jim umožní pohodlně zaměstnance zadat, bez nutnosti hlubší vstupní orientace v agendě.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.