Mzdové reporty

Agenda umožňuje pořizovat různé přehledy ze mzdových listů.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda je obdobného vzhledu jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

V této agendě lze pořizovat různé výstupy nad mzdovými listy, dále výstupy čerpané ze mzdových listů po obdobích a dále přehledy výkonů čerpající z ML. K dispozici je i podpora pro elektronickou komunikaci s příslušnými institucemi.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • různé reporty nad mzdovými listy (obdobné jako přímo v agendě Mzdových listů)
 • reporty získávané ze mzdových listů po obdobích
  • Mzdový list po obdobích
  • Průměrný příjem pracovníka
  • Přehled vyměřovacích základů ZP
  • Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
  • aj.
 • různé přehledy uskutečněných výkonů čerpající z ML

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci je zde k dispozici mj. následující:

 • exporty nad mzdovými listy (obdobné jako přímo v agendě Mzdových listů)
  • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
  • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

  K jejich pohodlnému elektronickému podání slouží agenda Dokumenty. Tj. k mzdovému listu resp. údajům z něj exportovaných je třeba vytvořit dokument příslušné kategorie a obsahující data, která se mají elektronicky odeslat. Takový dokument vytvoříte pomocí definovatelných exportů. Čili údaje ze mzdových listů vyexportujete pomocí volby Export a mezi možnostmi zpracování výsledku exportu zvolíte volbu Vytvořit dokument (viz popis volby Vytvořit dokument u def. exportů). Vytvořený dokument se následně musí v agendě Dokumenty zpracovat, čímž dojde k jeho odeslání přes VREP Viz zpracování dokumentů. Kromě toho jsou k dispozici i exporty, které nejsou určeny ke zpracování prostřednictvím agendy Dokumenty, ale které můžete využít jiným způsobem - např. k naimportování údajů do interaktivních webových formulářů příslušných úřadů apod.

Reporty vztahující se přímo k údajům zaměstnance (jako např. Seznamy zaměstnanců, Adresní štítky, Seznam svěřených pomůcek, Zápůjční list apod.) získáte přímo v rámci funkce Tisk v agendě Zaměstnanců. Reporty vztahující se také k údajům prac. poměru zaměstnance (jako např. Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Osobní karta pracovníka apod.) získáte přímo v rámci funkce Tisk v agendě Prac. poměrů.

U každého reportu se nejdříve definují omezení, pak se provede výběr dat a jejich tisk. Stejně jako u omezování nebo označování v agendách je možné vytvořené omezení uložit pro příští použití.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.