Roční zúčtování (RZM)

Agenda ročního zúčtování.

Agenda roční zúčtování byla upravena ve smyslu novely zákona o dani z příjmu platné od 1.1.2006, která ukončuje platnost vybraných daňových odpočtů a nahrazuje je slevami na dani. Položky a způsob výpočtu RZÚ v této agendě odpovídají jak legislativě platné do 31.12.2005, tak legislativě platné od 1.1.2006, v souladu s tím se operativně mění i vzhled agendy RZÚ, rozhodující je rok zúčtování, za který se roční zúčtování provádí.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat Chybový protokol

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda slouží k vypočítání, evidenci a tisku ročního zúčtování daně z příjmu zaměstnanců. Roční zúčtování je připojeno na personální list (zaměstnance), viz základní struktura dat a věcný postup evidence.

Jedná se o doklad, jehož řádky jsou tvořeny následujícími částmi ročního zúčtování: součet ze mzdových listů, externí potvrzení a jiné korekce pro možnost zadání různých opravných částek odpočtů/zvýhodnění/slev apod.

Možnosti a způsob výpočtu RZÚ, viz Výpočet ročního zúčtování.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: Na rozdíl od ABRA Gold se zde neudržuje struktura odpočtů/zvýhodnění/slev, protože ta je uložena u personálního listu. Zde se tedy ukládají pouze celkové částky odpočtů/zvýhodnění/slev. Výpočet celkových částek odpočtů/zvýhodnění/slev je dán definicí odpočtů/zvýhodnění/slev u personálního listu, tedy se mzdovými listy a s definicí výpočtu RZÚ nemá nic společného.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.