Srážky ze mzdy

Agenda konkrétních srážek a jejich realizací.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda obsahuje seznam již zrealizovaných srážek. Jedná se o srážky již provedené a to buď na základě požadavků na srážky v agendě Opakované srážky pro daného zaměstnance automaticky s respektováním zákonných pravidel pro jejich výpočet a uplatnění vzhledem k jejich prioritám, nezabavitelnému minimu atd., a dále o srážky jednorázové ručně zadané.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.