Úkoly a školení

Agenda úkolů a školení.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Záznamy v této agendě jsou záznamy o libovolné události nebo akci, kterou je potřeba zařídit nebo provést v souvislosti se zaměstnancem a která již proběhla nebo je plánovaná a teprve proběhne. Může se jednat např. o jednorázové úkony, jako např. přihlášení zaměstnance k ZP, SP, vyřízení vstupní zdravotní prohlídky, BOZP nebo opakující se úkoly jako je např. odeslání ELDP, školení řidičů, které musí zaměstnanec pravidelně absolvovat, apod.

Každý úkol je nějakého typu, přičemž typ úkolu ovlivňuje předvyplňování některých položek, např. opakování daného úkolu. Dále lze ke každému úkolu zadat zaměstnance, kteří s daným úkolem souvisí. U periodicky se opakujících úkolů agenda umožňuje zadat, aby se po vyřešení daného úkolu automaticky vygeneroval další záznam dle zadané periody.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.