Mzdová uzávěrka

Agenda pro provedení inicializace, uzavření a příp. zpětného otevření mzdového období.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Výběr akce Inicializace MO Uzávěrka MO Zpětné otevření MO

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Agenda slouží pro postupný přechod z jednoho mzdového období do následujícího. Aby bylo možno začít zpracovávat mzdy v daném mzdovém období (daném měsíci), musí se toto mzd. období nejdříve inicializovat. Po zadání a výpočtu mezd se příslušné mzdové období musí uzavřít, poté lze inicializovat další. Agenda rovněž umožňuje vrátit se i zpět do již uzavřeného mzdového období a zpětně jej otevřít. Inicializace, uzávěrka či zpětné otevření mzdového období mění stavy mzdových období, což významně ovlivňuje, zda a jakým způsobem lze do údajů týkajících se daných mzdových období zasahovat a nějakým způsobem je měnit, dále viz Možnost zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Význam a časové zasazení akcí agendy mzdové uzávěrky do celého procesu zpracování mezd viz kap. Věcný postup evidence v agendách mezd a personalistiky.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.