D) Položky mzdového listu - Základní mzda (úkolová a časová)

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - není zavedena a počítána položka Mzda za zakázky, do níž se při výpočtu mzdy přenášely celkové částky výkonů (počet x sazba) v časové mzdě. Je nahrazena položkami Úkolová mzda z výkonů (S_TaskWageOper) a Časová mzda z výkonů (S_OperWageTotal).