G) Položky mzdového listu - Prémie a odměny

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - v ABRA Gold byla zavedena skupinová položka Ostatní plnění, pro zadání různých jiných plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem zaměstnání. Je nahrazena v subzáložce Náhrady k danému mzdovému listu a položkou Ostatní náhrady (MLD:S_OtherCompensations).

Pro výpočet průměrů na náhrady je třeba sledovat i případné dlouhodobé odměny vyplacené dříve při přechodu z předchozího systému. K tomu slouží položky Převedené pololetní odměny a Převedené roční odměny.