K) Položky mzdového listu - Nezdanitelný příjem (náhrady)

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - v systému ABRA Gen není zavedena a počítána položka Nemocenské dávky - opravy, do níž se při výpočtu mzdy vysčítaly nem. dávky zadané jako "oprava" vyplacených dávek. Byla zavedena ve mzdovém listu pouze pro přehlednost.