Předvyplňování položek PP a ML

Jednou z možností optimalizace rychlosti pořízení mzdových dat je předvyplňování položek při založení prac. poměru, resp. mzdových listů pro následující mzdové období:

Výchozí hodnoty a výchozí výp. schémata u druhů prac. poměrů

Jelikož způsoby předvyplňování položek a způsoby výpočtu jsou obdobné pro prac. poměry stejného charakteru (hlavní prac. poměr, vedlejší, dohody apod.), je v systému k dispozici číselník druhů pracovních poměrů. Nadefinovaný druh prac. poměru můžeme chápat jako předdefinovaný vzor, na němž je řečeno, jaké mají být výchozí hodnoty položek pracovního poměru jako je např. druh mzdy, prac. zařazení, zda počítat pojištění, mzdu aj., jaké mají být výchozí hodnoty položek mzdových listů dílčích i mzdových listů souhrnných. Tyto hodnoty se pak použijí pro předvyplnění při založení nového prac. poměru daného druhu a dále při založení mzdových listů.

Dále lze ke každému druhu prac. poměru přiřadit výpočtová schémata, podle kterých mají probíhat výpočty týkající se daného druhu pracovního poměru. Tato výpočtová schémata se pak používají pro předvyplnění výp. schémat při založení ML, pro předvyplnění výp. schémat při výpočtu průměrů a pro výpočet ročního zúčtování.

Předvyplnění položek prac. poměru

 • Při vytvoření nového prac. poměru se jeho položky nejdříve naplní výchozími hodnotami definovanými v subzáložce Výchozí hodnoty vzoru prac. poměru, který je zadán v položce Druh PP zadávaného prac.poměru.
 • Potom se aplikují výchozí hodnoty z definice položky - jedná se o obsah položky Výchozí hodnota v definici položky v agendě Definovatelných položek, příp. se výjimečně může jednat o hodnotu dodávanou výrobcem (v případě pevných položek). Výchozí hodnota daná v definici položky se uplatní pouze tehdy, pokud je položka dosud prázdná.
Předvyplněné hodnoty může uživatel libovolně změnit.

Předvyplnění položek ML

K dílčímu mzdovému listu se položky předvyplňují při založení nového mzdového listu pro následující mzdové období obdobně jako u prac. poměru, přičemž u mzdových listů je pořadí následující:

 • Nejdříve se položky naplní údaji z předchozího mzdového listu - platí jen pro ty položky, které mají ve své definici nastaven přenos z předchozího mzdového období, viz obsah položky Přenos v definici položky v agendě Definovatelných položek.
 • Potom se na zbývající dosud nevyplněné položky aplikují výchozí hodnoty aktuálně definované pro třídu mzdový list dílčí u toho druhu pracovního poměru, který je zadán v položce Druh PP v údajích pracovního poměru zaměstnance, k němuž je mzdový list zakládán.
 • Nakonec se aplikují výchozí hodnoty z definice položky - jedná se o obsah položky Výchozí hodnota v definici položky v agendě Definovatelných položek, příp. se výjimečně může jednat o hodnotu dodávanou výrobcem (v případě pevných položek). Výchozí hodnota daná v definici položky se uplatní pouze tehdy, pokud je položka dosud prázdná.

Předvyplněné hodnoty může uživatel libovolně změnit.

K souhrnnému mzdovému listu se položky předvyplňují při jeho založení obdobně jako u mzdových listů dílčích. Jelikož však prac. poměrů může být pro jeden MLS více a jelikož každý může být jiného druhu, tak jsou navíc dána pravidla, podle kterých se vybere odpovídající druh parc. poměru jako vzor pro předvyplňování:

 • Nejdříve se položky naplní údaji z předchozího mzdového listu - mají-li ve své definici definován Přenos, tedy stejně jako u MLD, viz výše.
 • Potom se na zbývající dosud nevyplněné položky aplikují výchozí hodnoty aktuálně definované pro třídu mzdový list souhrnný dílčí u druhu pracovního poměru a to:
  • Přednostně u druhu prac. poměru zapsaného na personálním listě v položce Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID).
  • Pokud je položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nezadána, pak se použijí ty, které jsou definovány pro druh řídícího prac. poměru
 • Nakonec se aplikují výchozí hodnoty z definice položky - jedná se o obsah položky Výchozí hodnota v definici položky v agendě Definovatelných položek, příp. se výjimečně může jednat o hodnotu dodávanou výrobcem (v případě pevných položek). Výchozí hodnota daná v definici položky se uplatní pouze tehdy, pokud je položka dosud prázdná.

Předvyplněné hodnoty může uživatel libovolně změnit.