Stavy mzdových období - výklad pojmů

Jak plyne mj. z výkladu věcného postupu evidence, u mzdových období rozeznáváme několik stavů, které ovlivňují, zda a jak bude možno dané mzdové období (měsíc) zpracovávat a pro označení těchto stavů zavádíme následující pojmy:

Více viz věcný postup evidence.

Výklad použitých pojmů, proces uzavírání a otevírání měsíců a posun terminátoru a aktivního mzdového období v čase dokresluje následující schématický obrázek, kde N=neinicializované, O=otevřené, U=uzavřené, A=aktivní, T=terminátor):