Obchodní případy

Tato agenda umožňuje definovat obchodní případy, opravovat je, uzavírat atd.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Bilance Vývoj v čase Gantt Souvislosti Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Obchodní případy poskytují jednu z možností členění dat. Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na obchodních případech, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Zakázky a Projekty. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Příklad využití viz též Často kladené otázky, otázka Jak v ABRA Gen pracovat s obchodními zástupci a partnery.

Zda jsou položky pro zadání obchodních případů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání obchodního případu v dané agendě.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává obchodní případ k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle obchodního případu rozúčtovávat atd. Na jednom dokladu tedy lze mít řádky příslušné různým obchodním případům.

U jednotlivých obchodních případů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé obchodní případy zapnout pomocí položky Rozšířené řízení obchodních případů.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno v kap. Členění dat, obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy). Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.